Utleige

Leige av Haugatun

Treng du eit høveleg stort, lyst og triveleg lokale med tilgang til nytt og moderne kjøken?

Då kan Haugatun vera rette staden for deg. Velkomen!Matsalen i kjellaren er godt eigna for å dekka frå 20 til nærare 100 gjester!

Storsalen har plass til 100 til 200 personar, avhengig om det er rigga med stolar og bord eller ikkje.

Leigeprisar for frivillige lag/organisasjonar: Etter avtale.


Medlemspris:

Ikkje-medlem:

Pris for utleige pr. døgn:

Kiosk oppe er inkludert ved leige

3000kr pr. etg., inkl. vask, wifi og lys/lyd-anlegg

3500kr pr. etg., inkl. vask

Pris for utleige ei heil helg:

Kiosk oppe er inkludert ved leige

7000kr for heile huset ei heil helg, inkl. vask

8000kr for heile huset ei heil helg, inkl. vask

Ved leige av kjøken:

1000kr i tillegg

1000kr i tillegg

Leige av internett:

300kr

300kr

Leige av lys/lyd-anlegg:

300kr

300kr

Leige av stolar til bruk utanom Haugatun:

10kr pr. stol

10kr pr. stol

Leige av bord til bruk utanom Haugatun:

30kr pr. bord

30kr pr. bord

For meir informasjon eller avtale om leige, kontakt:

Siril Sundfjord på tlf: 948 60 916 eller e-post strandebarmul@gmail.com

10,-