Styret

Styret 2018

Leiar

Nestleiar

Kasserar

Skrivar

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Vara 1

Vara 2

Vara 3

Kjell Ove Tolo

Linda Lid

Arngunn Timenes Bell

Svanhild Traa Rogdaberg

Siril Sundfjord

Maren Rogdaberg Trå

Kjersti Knudsen


Silje Håbrekke Fosse

Renate Bakkely

Lars Joacim Knudsen