Bingo

Bingo i Haugatun

Det er bingo 3. Sundag i månaden, utanom Juli og August

Startar kl. 19.00 på sommartid og kl. 18.00 på vintertid


Datoar i 2018

22. April

20. Mai

17. Juni

19. August

16. September

21. Oktober

18. November

16. Desember